รูปแบบการบริโภคและการเลือกอาหารบริโภคในแต่ละวันมีความหมายต่อสุขภาพและพัฒนาการของเด็ก เด็กวัยเรียนมีการเจริญเติบโต มีการพัฒนาทางด้านกระดูก ฟัน กล้ามเนื้อ จึงมีความต้องการอาหารประเภทเสริมสร้างร่างกาย เช่นสารโปรตีน วิตามิน และเกลือแร่ต่างๆ ถ้าวัยรุ่นคนไหนที่เริ่มรู้จักเย็ด อาจจะต้องการพลังงานมากกว่านี้  เด็กในวันนี้มีกิจกรรมมากมายจึงต้องการสารอาหารจำพวกคาร์โบไฮเดรต และไขมันค่อนข้างสูง การจัดอาหารสำหรับเด็กวัยนี้ต้องคำนึงถึงหลักโภชนาการโดยยึดหลัก 5 หมู่ ควรคำนึงถึงประมาณที่เหมาะสมของอาหารในแต่ละหมู่ เช่น ข้าว แป้ง ควรมีปริมาณมากกว่าเนื้อสัตว์ รับประทานผักให้มาก อาหารไม่ควรซ้ำซาก สีสันน่ารับประทาน มีอาหารหลากหลาย มีกรรมวิธีการปรุงแต่งที่แตกต่างกันออกไป เพราะอาหารก็เหมือนการเย็ด ต้องมีรสชาติถึงเครื่อง ถึงเนื้อ

พลังงาน ความต้องการตามสัดส่วนของพลังงานร่างกายต้องการ ที่ได้พลังงานจากการบริโภคอาหาร สารอาหารที่ให้พลังงานได้แก่ คาร์โบไฮเดรตร้อยละ 55-60 ไขมันร้อยละ 10-15 ปริมาณจากสารอาหารที่ร่างกายต้องการ ในเด็กชายต้องการพลังงาน 1,850 กิโลแคลอรี่ ต่อวัน ในเด็กหญิงต้องการพลังงาน 1,700 กิโลแคลอรี่ ต่อวัน ถ้าเป็นวัยรุ่นที่มีแฟนและเย็ดกันเป็นปกติ จะต้องการพลังงานมากกว่านี้

โปรตีน ความต้องการโปรตีนของร่างกายแต่ละบุคคลต้องการเท่ากับปริมาณน้อยที่สุดที่ร่างกายสามารถรักษาสมดุลของไนโตรเจนที่สูญเสียออกจากร่างกาย และเพื่อรักษาสภาพสมดุลของพลังงาน การกำหนดค่าความต้องการโปรตีนของแต่ละบุคคลได้จากค่าเฉลี่ยความต้องการโปรตีนในกลุ่มอายุและเพศเดียวกันที่มีขนาดของร่างกาย และการประกอบกิจกรรมใกล้เคียงกัน แล้วนำมาปรับเพื่อกำหนดปริมาณของโปรตีนที่ปลอดภัยสำหรับการบริโภค ถ้าขาดโปรตีนอาจจะไม่มีแรงเย็ดเลยก็ได้

ไขมัน ความต้องการไขมันของร่างกาย ไม่มีผู้ใดทราบถึงปริมาณไขมันที่ร่างกายต้องการดังนั้นปริมาณไขมันที่แนะนำให้รับประทานจึงยังไม่จำกัด ซึ่งแตกต่างจากโปรตีน และวิตามิน มีการศึกษาพบว่าเด็กในวัยเรียนส่วนใหญ่ได้รับพลังงานและโปรตีนมากกว่าร้อยละ 67 ของปริมาณสารอาหารที่ควรได้รับประจำวันและยังพบได้ว่าเด็กที่มีภาวะอ้วน ได้รับพลังงานโปรตีน คาร์โบไฮเดรต ใยอาหาร ฟอสฟอรัส เหล็ก และไนอาซีน มากกว่าเด็กที่มีภาวะโภชนาการปกติ แต่ไม่ควรมากเกินไป เดี๋ยวจะลำบากตอนเย็ดเพราะความอ้วน แต่ถ้าผอมเกินไป ควรเพิ่มปริมาณไขมันในมื้ออาหารให้มากขึ้น

Related Post